Lõppes Euroopa Noorte Kohtumine 2011: Jätkusuutlik Areng

19.07-24.07 toimus Tallinnas rahvusvaheline noorteüritus „Euroopa Noorte Kohtumine 2011: Jätkusuutlik Areng“ koos osavõtjatega üle Euroopa ning esindajatega Indiast, Filipiinidelt, Kamerunist ja mujalt, eesmärgiga edendada noorte rolli jätkusuutlikus arengus.

 

Kohtumise põhitöö toimus alateemadeks jaotatud töögruppides, milleks olid loodusressursid, haridus jätkusuutliku arengu nimel, linnaruumi areng, prügimajandus, põllumajandus, sotsiaalne heaolu ja taastuvenergia. Iga töögrupp selgitas oma teema osas välja peamised väljakutsed ja lahendused, mis koguti kokku ühisesse deklaratsiooni, mida esitleti esmakordselt 23.07. Mustpeade majas toimunud vastuvõtul. Deklaratsioon tehakse kättesaadavaks elektrooniliselt ning deklaratsiooni raamistikus välja töötatud kohalike initsiatiivide edendamiseks on loodud Kohtumise ametlikule veebiaadressile www.eym2011.eu hinnangu ja monitooringu süsteem.

 

Kohtumist toetasid Euroopa Nõukogu, Euroopa Komisjon, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tallinna linn ja Hollandi Välisministeerium. Partnerite seas olid Euroopa Noortefoorum, EarthSummit2012, Stakeholder Forum, Venemaa Noorteliit, Hollandi Noortenõukogu, Rio+Twenties ja mitmed teised.