Kohtumise sisu

Kohtumine sisaldab:

-          Paneeldiskussioonid jätkusuutliku arengu temaatikaga seotud probleemidele nagu keskkond, majandus ja muud; ning noorsootöö ja noortepoliitika vastused nendele küsimustele. Individuaalsed eksperdid on kutsutud, kes pakuvad konteksti ja teistmoodi vaatenurka olulistel probleemidel.

-          Temaatilised töögrupid. Kohtumise ajal kõik osalejad jagatakse temaatilistesse töögruppidesse, kes vastavad paneeldiskussioonides räägitule ja töötavad eraldi oma ideedega oma teemaga seoses. Igal töögrupil on oma juht, kes jälgib ja juhendab tegevusi ja kvalifitseeritud ressurss inimesed ja eksperdid, kes tunnevad teemat väga hästi.

-          Oskuste töötoad. Spetsiifilised oskused – huvikaitse, eneseesitlus, avalik esinemine ja teised seotud oskused.

-          Policy deklaratsiooni ja tegevuskava protsess Kohtumise väljunditeks on töögruppides läbi viidud töö põhjal koostatud deklaratsioon “Euroopa Noored Jätkusuutliku Arengu nimel” ja tegevuskava aastateks  2011-2015, rakendamise alguspunktiks.

-          Kultuuriprogramm. Tallinn, aastal 2011 on Euroopa Kultuuripealinn, seetõttu on programmi kaasatud temaatilised kultuuriüritused. Toimub ka laiemale üldsusele avatud avatseremoonia kuhu on kaasatud kultuuriprogramm koos Eesti ja välismaiste meelelahutuse esindajatega. 

Virtuaalne Kohtumine toimub läbi ametliku kodulehe neile, kes ei saanud osaleda kohtumisel. Noored üle maailma saavad läbi Interneti osa võtta kohtumise ajal toimuvatest üritustest paneeldiskussioonidest, töögruppidest, oskustöötoad - ning jagada ideid ja arvamusi diskussioonide ajal.