Eesmärgid

Kohtumisele kogunevad osalejad üle Euroopa ja ka mujalt, kes on pühendunud noorte juhitud jätkusuutlikule arengule, et võtta osa mitmekesisest programmist, mille eesmärgiks on kaasata noorte energia ja leidlikkus efektiivse jätkusuutliku arengu alase strateegia väljatöötamiseks.


Kohtumise eesmärkideks on:

-         Edendada ja julgustada noorte ja noorteorganisatsioonide osalemist jätkusuutlikkuse alases otsustusprotsessis.

-          Luua multidistsiplinaarne arusaam jätkusuutlikust arengust.

-         Edendada noorte seas jätkusuulikku ettevõtlust.

-         Läbi rahvusvahelise koostöö vahetada kogemusi ja perspektiive jätkusuutliku arengu kohta.

-         Läbi veebi ja video tehnoloogiate julgustada tehnoloogia rolli arengut jätkusuutlikkuse tagamisel.

-         Luua policy dokument "Euroopa Noored Jätkusuutlikku arengu nimel" koos rakenduskavaga levitamiseks otsustajate seas üle Euroopa.

 

Prioriteedid 

Euroopa Noorte Kohtumine on toetatud Euroopa Nõukogu Noortefondi poolt ja välja arendatud Euroopa Nõukogu Noortesektori prioriteetidele vastavalt ja kaasab noortepoliitika ja noorsootöö Euroopa nõukogu väärtuste arendamisele läbi kahe peamise valdkonna:

-Edendades noorte osalemist, demokraatliku kodakondsust ja noorsootöö ja noorte organisatsioonide arendamist.

-Suurendades noorte organisatsioonide rolli keskkonna ja jätkusuutliku arengu küsimustes.

 

Aastatuhande Arengueesmärgid

Jätkusuutlik areng on teema, mis nõuab ka Aastatuhande Arengueesmärkide ümbervaatamist, et planeerida 2015 aasta järgseks ajaks.

 

Aastatuhande Arengueesmärgid (Millennium Development Goals MDGs) on kaheksa rahvusvahelist arengueesmärki millele on kõik 192 ÜRO liikmesriiki alla kirjutanud ja neile lisaks  vähemalt 23 rahvusvahelist organisatsiooni ning mida nad ühiselt on nõustunud saavutama aastaks 2015.

1. Kaotada maailmast äärmine vaesus ja nälg,

2. Tagada algharidus kõigile maailmas,

3. Toetada soolist võrdõiguslikkust ja naiste õigusi ,

4. Vähendada laste suremust,

5. Parandada emade tervist,

6. Võidelda HIV/AIDSi, malaaria ja teiste haigustega,

7. Tagada looduskeskkonna püsivus,

8. Luua ülemaailmne partnerlusvõrk arengu edendamiseks.

 

Rohkem informatsiooni: http://www.un.org/millenniumgoals