EYM2011 teemad

Euroopa Noorte Kohtumine jätkusuutlikuks arenguks on keskendunud noorte inimeste ja organisatsioonide rollile säästva arengu edendamises. Kohtumise olulisemad põhimõtted on:

 

 

Jätkusuutlik Areng

 

Kohtumise sisu ja ülesehituse oluliseim põhimõte on tõsta teadlikkust konseptsioonist ja teha jõupinguitusi kohtumise ökoloogilise jalajälje vähendamiseks, pöörates erilist tähelepanu virtuaalsetele koosolekutele.

 

Jätkusuutlik areng on näide loodusvarade kasutamisest nii, et need rahuldavad inimeste vajadused, ent samal ajal säästavad keskkonda, et ka tulevikus täita inimeste vajadusi. Seda terminit kasutati Brundtland-i komisjonis, mis sõnastas kõige tihedamini tsiteeritud definitsiooni jätkusuutlikule arengule. ’’Areng, mis tuleb vastu praegustele vajadustele, ohustamata tulevaste generatsioonide vajaduste rahuldamist.’’ Säästlik areng ei keskendu vaid keskkonnaprobleemidele. The United Nations 2005 World Summit Outcome Document viitab jätkusuutliku arengu osadele: majandusarengule, sotsiaalsele arengule ja keskkonnakaitsele kui ’’teineteisest sõltuvatele ja vastastikku tugevdavatele sammastele’’. United Nations on välja kuulutanud dekaadi jätkusuutliku arengu õppeks alates 2005. aastast.

 

Võimestamine

 

Üks kohtumise eesmärkidest on panna noored jätkusuutliku arengu kava keskmesse kaasates neid sellesse protsessi ning ka konkreetse tegevukava arendamisse.Tegevuskava on seotud poliitilise avaldusega, mille eesmärk on suunata noori ambitsioonikaid arendusprojekte looma ning juhtida tähelepanu ka sellele, kuidas noored saavad täiustada arengukava.

 

Noorte osalus ja koostöö

 

Kohtumine püüdleb noorte osaluse väärtustamise poole jätkusuutliku arengu küsimustes, edendades noorte inimeste ja otsusetegijate vahelist koostööd.

Ka kongressi planeerimise igas staadiumis ja otsuste vastuvõtmisel taodeldakse võrdset partnerlust noorte ja vanemate vahel. Suhtlus ja koostöö on kohtumise juhtimise, noortevahelise partnerluse arendamise ja otsuste langetamise lahutamatuks osaks.  Seega tuleb see kasuks kõigile.