Mis on EYM2011?

 

EUROOPA NOORTE KOHTUMINE 2011

Jätkusuutlik Areng

 

Euroopa Noorte Kohtumine 2011: Jätkusuutlik Areng on toetatud Euroopa Nõukogu poolt. Sillamäe Lastekaitse Ühing on kohtumise peakorraldaja, kuid kaasatud on partnerid üle Euroopa. Kohtumine toimub Tallinnas 19. juulist 24. juulini 2011, teemal noorte osalus jätkusuutlikku arengu tagamisel, et arutleda küsimuste üle nagu, mis rolli saavad noored ja noorteorganisatsioonid mängida jätkusuutliku arengu edendamisel? Kohtumisele lõppväljund on poliitikadeklaratsioon „Euroopa Noored Jätkusuutliku Arengu Eest“ .

 

Hetkel peaaegu pool maailma populatsioonist on alla 25 aastased – mis teeb kokku kolm miljardit noort inimest, seetõttu on noored ja noorsootööorganisatsioonid üha tähtsamad tegijad rahvusvahelises otsustusprotsessis. Noortel on kõige parem arusaam väljakutsetest ja võimalustest, mis neid mõjutavad. Noorte poolt juhitud organisatsioonid ja ettevõtted on ainulaadses positsioonis, mis võimaldab luua ja ellu viia initsiatiive, mis lähenevad probleemidele noorte perspektiivist ja pakuvad lahendusi, mis vastavad noorte olukorrale.

 

Kõik riigid – kõik valitsused – soovivad parandada oma kodanike elukvaliteeti ja valikuid. Keegi ei soovi oma jõukuse kahanemist. Mitmed ohud seoses fossiilkütustega, kliimamuutuste, toidupuuduse, vee vähesuse ja muuga, ohustavad praeguse noorte põlvkonna tuleviku heaolu. Tulevased põlvkonnad peavad suure tõenäosusega silmitsi seisma veel suuremate ohtudega. Seetõttu jätkusuutlik areng ja jätkusuutlike eluviiside omaksvõtmine peaks olema iga noore peas. Selle kohtumise kaudu soovime panna noored jätkusuutliku arengu agenda südamesse. Selleks tuleb edendada noorte arusaama mõistest jätkusuutlik areng ja motiveerida neid osalema jätkusuutliku arengu edasiviimisel – tõsta teadlikkust, samal ajal julgustades valitsusi ja rahvusvahelisi agentuure nägema noori kui väärtust nende püüdlustes.