EVALUATION & MONITORING SYSTEM OF EYM 2011 "FOR SUSTAINABLE FUTURE"Valminud on programmijuhend „Säästlikkus kui elustiil“

27.03.2014
Sillamäe Lastekaitse Ühing viis käesoleval aastal Ida-Virumaal ellu pilootprojekti„Säästlikkus kui Elustiil“ mille raames loodi samanimeline programmijuhend õpetajatele ja noorsootöö spetsialistidele kasutamiseks koolitundide täiendamisel või mitteformaalse hariduse raames.
 
Juhendi alusmaterjaliks on Peace Child Internationali inglise keelne materjal. Eesti oludele vastava kohandatud versiooni loomiseks pandi kokku töögrupp ja viidi läbi kokku kolm töökohtumist kus arutleti programmi sisu täpsemalt, valiti välja interaktiivsed harjutused mida programmi kaasata. Töökoosolekute eesmärgiks oli kaasata haridusspetsialiste endid programmijuhendi valmimisse.
 
Tänaseks on valminud programmijuhendist käsikirjaline versioon millega on võimalik tutvuda järgnevatel linkidel:
 
 
 
Programmijuhend kujundatakse ja saadetakse trükki aasta teises pooles. Pilootprojektis osales kokku 12 Ida-Virumaa üldhariduskooli. Pilootprojekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnateadlikkuse programmi raames. Eesti ja vene keelse programmijuhendi koostamisprotsessi juhiti Peace Child Internationali Eesti esinduse Peace Child Eesti poolt.

Koostas: Vassili Golikov, projektijuht 55602993, ske@sscw.ee 

27.07.2011 - Lõppes Euroopa Noorte Kohtumine 2011: Jätkusuutlik Areng

12.06.2011 - Euroopa Noorte Kohtumise 2011: Jätkusuutlik Areng (EYM2011) avatseremoonia

16.05.2011 - NB! Teadaanne Euroopa osalejatele!

07.05.2011 - EYM2011 valikuprotsess on lõppenud!

07.05.2011 - OLULINE! Tulemustest teavitamisest


Arhiiv

Peakorraldaja

Rahastatud

European Youth Foundation

Toetajad

Tallinn